กรมสรรพากรพิจารณาทบทวนการตัดสินใจ

4 Oct No Comments

กรมสรรพากรพิจารณาทบทวนการตัดสินใจและพิจารณาสถานที่ทั้งห้าแห่งที่เราเสนอแนะเพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับบริการคืนเงินเนื่องจากพื้นที่เหล่านี้มีนักท่องเที่ยวหนาแน่นและเป็นตัวแทนคิดเป็นร้อยละ 60 ของจำนวนเงินคืนภาษีทั้งสิ้น 2 บาท 3 พันล้านในปี 2017 “เขากล่าว TRA และสมาชิกกล่าวว่าห้าห้างสรรพสินค้าเป็นสถานที่ที่เหมาะสมเพราะพวกเขามีความพร้อมที่ดี

ในแง่ของกลยุทธ์และยังอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ตามการสำรวจของเราและจากประสบการณ์สถานที่คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยวในศูนย์การค้ามีความสะดวกสบายมาก ถ้ากรมสรรพากรเปิดศูนย์คืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ร้านสะดวกซื้ออาจทำให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวผิดพลาดได้ “นายวรวุฒิกล่าว TRA เปิดเผยว่าการเปิดสถานที่ตั้งหลายแห่งสำหรับการคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มของนักท่องเที่ยวจะไม่มีผลกระทบในทางลบต่อกรมฯ เพราะการลงทุนจะมาจาก บริษัท เอกชน “ในฐานะภาคเอกชนเราอยากจะรู้ว่าทำไมต้องมีที่ตั้งเพียง 3 แห่งเท่านั้น