ภูมิแพ้ในเด็กที่เลี้ยงในบ้านกับสุนัข

7 Dec No Comments

การศึกษาก่อนหน้านี้ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างการเติบโตขึ้นพร้อมกับสุนัขและความเสี่ยงต่อโรคหอบหืดในวัยเด็กน้อยลง แต่ก็ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าสมาคมนี้มีการปรับเปลี่ยนตามลักษณะของสุนัขหรือไม่ ในการศึกษาครั้งใหม่นี้นักวิจัยได้สอบสวนว่าตัวแปรต่างๆเช่นเพศขนาดสายพันธุ์สุนัขจำนวนสุนัขหรือขนาดของสุนัขมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อโรคหอบหืด

และภูมิแพ้ในเด็กที่เลี้ยงในบ้านกับสุนัขในช่วงปีแรก ๆ ของชีวิต เพศของสุนัขอาจมีผลต่อจำนวนสารก่อภูมิแพ้ที่ปล่อยออกมาและเรารู้ว่าสุนัขตัวผู้ที่ไม่ได้ถูกฉายได้แสดงอาการภูมิแพ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกว่าสุนัขที่ถูกคัดและสุนัขเพศหญิง นอกจากนี้สายพันธุ์บางชนิดยังถูกบรรยายว่าเป็น” แพ้ง่าย “หรือ” ภูมิแพ้ที่เป็นมิตร “และเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ แต่ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเรื่องนี้