เซลล์เรตินาที่แข็งแรงเหมือนเซลล์เนื้องอก

23 Feb No Comments

เซลล์เรตินาที่แข็งแรงเหมือนเซลล์เนื้องอกอย่างไร มันหักล้างปฏิกิริยาเคมีที่ผลิตพลังงานเพื่อปั่นหน่วยการสร้างโมเลกุล เมื่อเซลล์มะเร็งทำเช่นนั้นพวกเขาใช้หน่วยการสร้างเพื่อทำให้มะเร็งเติบโตและแพร่กระจาย แต่เมื่อเซลล์เรตินาทำเช่นนั้นพวกมันจะต่ออายุเยื่อหุ้มเซลล์รับแสงซึ่งทำให้การมองเห็นของเราคมชัดกำลังแยกวิเคราะห์ว่าเรตินาบรรลุผลสำเร็จอย่างไร

ผลการวิจัยของเขาได้รับการตีพิมพ์ในฉบับล่าสุดของการดำเนินการของสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เรากินกลูโคสและใช้เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญ ดู่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในภาควิชาชีวเคมีและวิชาจักษุวิทยาของคณะแพทยศาสตร์ ผ่านกระบวนการทางเคมีหลายขั้นตอนเซลล์ที่มีสุขภาพเกือบทั้งหมดในร่างกายของเราจะทำการเปลี่ยนกลูโคสนี้ให้กลายเป็นเชื้อเพลิงที่ไมโตคอนเดรียเป็นหลักห้องหม้อไอน้ำของเซลล์สามารถเผาผลาญพลังงานได้ กลูโคสน้อยกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ใช้ทำวัตถุดิบสำหรับเซลล์ใหม่